Praca v Rakusku 2011

Pracovné agentúry

Práca sa dá hľadať dvoma základnými spôsobmi. Prvý spôsob by sa dal nazvať „na vlastnú päsť“. Pri takomto spôsobe hľadania práce dochádza k priamej interakcii medzi uchádzačom o prácu a zamestnávateľom. Takýto spôsob hľadania práce je neraz časovo náročný, avšak prináša aj niekoľko výhod ako napríklad množstvo skúseností.

Druhý spôsob hľadania práce využíva sprostredkovateľa – pracovnú agentúru, ktorá sa stará o spájanie zamestnávateľov so zamestnancami. Pracovná agentúra vyhľadáva voľné pracovné pozície a voľných zamestnancov. Následne ich spája za určité poplatky, ktoré inkasuje buď od zamestnávateľa, od zamestnanca alebo od obidvoch naraz.

Pracovné agentúry rozdeľujeme na dva typy. Prvý prácu iba sprostredkúva a druhý typ prenajíma prácu svojich zamestnancov, teda pracovná agentúra dodáva prácu ďalšiemu podnikateľskému subjektu. Jednotlivé pracovné agentúry môžu vykonávať aj oba typy. Pri sprostredkovaní práce pracovná agentúra zarába na poplatkoch, pri dodávaní práce tretej strane pracovná agentúra získava časť zo mzdy zamestnanca.

Pracovné agentúry sú veľmi populárne najmä pri hľadaní práce v zahraničí. Tu majú skutočne svoju nezastupiteľnú funkciu. Mnohí záujemcovia o prácu v zahraničí by bez pracovných agentúr nemali šancu sa v zahraničí zamestnať.

Veľmi veľa ľudí, ktorí pracujú v zahraničí má slabé znalosti jazyka, ktoré jednoducho nestačia na hľadanie zamestnania na vlastnú päsť či na hľadanie ubytovania v zahraničí.

Pracovné agentúry však v minulosti boli príčinou rôznych škandálov. Mnohí podvodníci vylákali od neopatrných ľudí peniaze za sprostredkovanie práce, avšak v skutočnosti žiadnu prácu pre záujemcov nemali. Z tohto dôvodu je dobré si pracovnú agentúry vždy aspoň zbežne preveriť.


Tento záznam bol zaslaný Pracovné ponuky Rakúsko a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.

Novinky z celého internetu