Praca v Rakusku 2011

Práca v zahraničí

Práca v zahraničí lákala Slovákov už od polovice 19-teho storočia, kedy sa udiala prvá vlna emigrácie za prácou. V tom čase sa Slováci vydali hľadať šťastie do USA. Po tejto vlne vysťahovalectva nasledovala rada ďalších. Väčšina týchto ľudí opustila svoju rodnú krajinu na trvalo.

Po revolúcii v roku 1989 sa otvorili hranice do celej Európy. Slováci tak mali šancu objaviť to, čo bolo pred nimi utajované po viac ako 40 rokov. Po Európe sme mohli cestovať a obdivovať vyspelosť západu, avšak pracovať v Západnej Európe bolo takmer nemožné.

Veľká zmena nastala až 1. mája 2004, kedy Slovensko vstúpilo do Európskej Únie. V tomto zoskupení štátov platí voľný pohyb pracovnej sily naprieč krajinami.

Mnohé krajiny však využili rôzne dlhé prechodné obdobia, aby ochránili svoje pracovné trhy od prívalu nevzdelanej pracovnej sily z nových členských krajín. Avšak krajiny ako Veľká Británia, Írsko a Švédsko svoje pracovné trhy plne otvorili už od roku 2004.

Možnosť pracovať v týchto krajinách využili tisíce Slovákov. Väčšina z nich sa však po niekoľkých rokoch v zahraničí vrátila späť na Slovensko.

V nasledujúcich rokoch sa postupne otvárali pracovné trhy ďalších krajín Európskej Únie. Celý tento proces bol zavŕšený prvého mája 2011, keď svoje pracovné trhy otvorili posledné krajiny EÚ – Rakúsko a Nemecko.

Slováci môžu slobodne pracovať aj vo Švajčiarku, ktoré nie je členom Európskej Únie, ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Slováci mieria za prácou najčastejšie do susednej Českej republiky.

Hľadať prácu možno aj v krajinách mimo Európskej Únie. Populárne sú najmä blízkovýchodné krajiny, ako je Katar či Spojené arabské emiráty. Tu sa však vyžaduje pracovné povolenie.


Tento záznam bol zaslaný Brigády v zahraniči 2011 a označený . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.

Novinky z celého internetu