Praca v Rakusku 2011

Práca v Rakúsku upratovanie

Hospodárska kríza, ktorá sa tiahne svetom od roku 2007, nechala na Slovensku veľké počty nezamestnaných ľudí. Množstvo ľudí bolo prepustených a zamestnávatelia prijímajú stále príliš málo ľudí na to, aby znížili celkovú nezamestnanosť.

Do tejto situácie prišla vhod správa, že Rakúsko k 1. máju 2011 plne otvorilo svoj pracovný trh. Keďže Rakúsko susedí so Slovenskom, cestovanie za prácou do tejto krajiny je ďaleko jednoduchšie ako cestovanie do krajín, ako je Írsko či Veľká Británia.

Do prvého mája 2011 Rakúsko uplatňovalo sedem ročné prechodné obdobie, ktoré malo chrániť jeho pracovný trh od vstupu nových krajín do EÚ v roku 2004 pred príchodom veľkého množstva nevzdelanej pracovnej sily. V Rakúsku bolo možné pracovať aj pred 1. májom 2011, avšak zamestnávateľ bol nútený požiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce – Arbeitsmarktservice.

V Rakúsku dlhodobo pracuje množstvo Slovákov, ktorí sú zamestnaní najmä v oblasti starostlivosti o chorých, starých a bezvládnych ľudí.

Rakúska vláda sa stále obáva, že ľudia z Východnej Európy zaplavia rakúsky pracovný trh. Rakúšania sa obávajú najmä nevzdelanej pracovnej sily, ktorá môže vytlačiť z pracovného trhu domácich. Rakúsko má záujem najmä o vzdelanú pracovnú silu alebo o pracovníkov na pozície, o ktoré nie je medzi Rakúšanmi záujem. Upratovacie služby v Rakúsku sú jednou z oblastí pracovného trhu, ktorá trpí nedostatkom ochotnej a pracovitej ľudskej sily.

Pokiaľ máte záujem o upratovanie v Rakúsku, tak je dobré kontaktovať nejakú pracovnú agentúru, ktorá sprostredkúva prácu tohto charakteru. Znalosti nemčiny nie sú nevyhnutné, ale určite sú veľké plus.


Tento záznam bol zaslaný Brigáda v Rakúsku, Viedeň práca a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.

Novinky z celého internetu