Praca v Rakusku 2011

Práca v Rakúsku pre páry

Po vstupe Slovenska do Európskej Únie sa otvorili nové možnosti pre slovenských občanov. Mnohí, najmä mladí ľudia, využili možnosti zamestnania sa v krajinách, ktoré plne otvorili svoje pracovné trhy. Tisícky ľudí sa sťahovali za prácou do Írska, Veľkej Británie či do Švédska. Túto možnosť využili aj mnohé páry, ktoré si v týchto krajinách postupne zarobili na vlastné bývanie. Hľadanie práce pre páry je vždy trochu zložitejšie ako pre jednotlivcov. Mnohé pracovné agentúry však rátali aj s takouto možnosťou a umiestňovali páry podľa ich želaní spoločne.

1. mája 2011 sa skončilo prechodné obdobie zavedené Rakúskom, ktoré zamedzovalo voľnému zamestnávaniu pracovníkov z krajín nových členov Európskej Únie. Toto obmedzenie sa vzťahovalo aj na občanov Slovenska. Napriek tomuto prechodnému obmedzeniu, v Rakúsku sa dalo zamestnať už pred májom roku 2011. Proces bol však o čosi komplikovanejší. Pred májom 2011 musel zamestnávateľ žiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce – Arbeitsmarktservice.

Po prvom máji 2011 táto byrokratická prekážku úplne odpadá a občania Slovenska sa môžu v Rakúsku zamestnávať za rovnakých podmienok ako rakúski občania.

Hľadanie práca v Rakúsku pre páry sa nelíši od hľadania práce pre páry v iných krajinách. Prácu je možné hľadať na vlastnú päsť s vedomým toho, že nájsť prácu pre dvoch ľudí u jedného zamestnávateľa môže byť problém. Kto sa chce takýmto ťažkostiam vyhnúť, by mal hľadať prácu prostredníctvom pracovných agentúr. Mnohé pracovné agentúry sa dokážu bez problémov postarať aj o páry.


Tento záznam bol zaslaný Práca pre páry a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.

Novinky z celého internetu