Praca v Rakusku 2011

Archív kategórií: Práca pre páry

Práca v Rakúsku pre páry

Po vstupe Slovenska do Európskej Únie sa otvorili nové možnosti pre slovenských občanov. Mnohí, najmä mladí ľudia, využili možnosti zamestnania sa v krajinách, ktoré plne otvorili svoje pracovné trhy. Tisícky ľudí sa sťahovali za prácou do Írska, Veľkej Británie či do Švédska. Túto možnosť využili aj mnohé páry, ktoré si v týchto krajinách postupne zarobili na vlastné bývanie. Hľadanie práce pre páry je vždy trochu zložitejšie ako pre jednotlivcov. Mnohé pracovné agentúry však rátali aj s takouto možnosťou a umiestňovali páry podľa ich želaní spoločne.

1. mája 2011 sa skončilo prechodné obdobie zavedené Rakúskom, ktoré zamedzovalo voľnému zamestnávaniu pracovníkov z krajín nových členov Európskej Únie. Toto obmedzenie sa vzťahovalo aj na občanov Slovenska. Napriek tomuto prechodnému obmedzeniu, v Rakúsku sa dalo zamestnať už pred májom roku 2011. Proces bol však o čosi komplikovanejší. Pred májom 2011 musel zamestnávateľ žiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce – Arbeitsmarktservice.

Po prvom máji 2011 táto byrokratická prekážku úplne odpadá a občania Slovenska sa môžu v Rakúsku zamestnávať za rovnakých podmienok ako rakúski občania.

Hľadanie práca v Rakúsku pre páry sa nelíši od hľadania práce pre páry v iných krajinách. Prácu je možné hľadať na vlastnú päsť s vedomým toho, že nájsť prácu pre dvoch ľudí u jedného zamestnávateľa môže byť problém. Kto sa chce takýmto ťažkostiam vyhnúť, by mal hľadať prácu prostredníctvom pracovných agentúr. Mnohé pracovné agentúry sa dokážu bez problémov postarať aj o páry.

Vložil Práca pre páry | Štítek , | Zanechať komentár

Balenie ovocia v Rakúsku

Rakúsko plne otvorilo svoj pracovný trh pre občanov Slovenskej republiky k prvému máju 2011. Od tohto dátumu sa môžu Slováci v Rakúsku zamestnávať za úplne rovnakých podmienok ako rakúski občania. Od roku 2004 do roku 2011 Rakúsko uplatňovalo prechodné obdobie, ktoré zamedzovalo Slovákom zamestnať sa v Rakúsku bez pracovného povolenia. Toto povolenie za nich vybavoval ich zamestnávateľ na rakúskej obdobe nášho úradu práce.

Na prácu v Rakúsku nepotrebujete znalosti nemeckého jazyka, hoci je to významný hendikep pri určitých pracovných pozíciách. Avšak na rakúskom trhu práce existuje niekoľko pracovných pozícií, o ktoré nemajú Rakúšania záujem a zamestnávatelia sú ochotní na nich zamestnať aj pracovníkov, ktorí neovládajú nemecký jazyk. Medzi tieto práce patrí aj balenie ovocia.

V Rakúsku veľa fariem na ovocie nie je, keďže je to hornatá krajina približne v rovnakej klimatickej zóne ako Slovensko.

Zber ovocia je v Rakúsku vysoko sezónny a zvyčajne sa jedná o zber jabĺk, ktoré sa následne balia a expedujú do supermarketov. Balenie ovocia je veľmi monotónna práca, ktorá je vhodná najmä ako brigáda pre študentov.

Hľadanie práce v Rakúsku môže prebiehať dvoma základnými spôsobmi. Môžete to skúsiť na vlastnú päsť alebo formou agentúry. Pokiaľ neovládate nemčinu tak vám zostáva pracovná agentúra ako jediná možnosť. Pri reagovaní na ponuky pracovných agentúr je potrebné byť opatrný. V tomto segmente podnikania sa vyskytuje zvýšené percento podvodníkov, ktorí sú imúnni voči slovenskej polícii. Pred zaplatením akéhokoľvek poplatku je potrebné si danú agentúru aspoň trochu preveriť. Spoľahlivé agentúry majú nejakú históriu a zvyčajne o nich nájdete na internete nejaké referencie.

Vložil Brigáda v Rakúsku, Práca pre páry | Štítek , | Zanechať komentár

Novinky z celého internetu