Praca v Rakusku 2011

Archív

Práca v Rakúsku

Po vstupe do Európskej Únie sa Slovákom otvorili dvere na pracovné trhy niekoľkých krajín. Spočiatku mohli Slováci pracovať iba vo Veľkej Británii, v Írsku a vo Švédsku. Zvyšné krajiny únie z obáv pred zaplavením ich pracovného trhu nevzdelanou pracovnou silou zaviedli rôzne dlhé prechodné obdobia, ktoré oddialili úplne otvorenie pracovného trhu. Najdlhšie, až 11 ročné prechodné obdobie, si nárokovali krajiny ako Rakúsko a Nemecko.

Dňa 1. mája v roku 2011 toto prechodné obdobie vypršalo a občanom Slovenska v súčasnosti nič nebráni v tom, aby pracovali v Rakúsku za rovnakých podmienok ako občania Rakúska. Keďže Rakúsko je susednou krajinou Slovenska, jeho dostupnosť je ďaleko vyššia ako tradične obľúbené pracovné destinácie – Írsko a Veľká Británia. Z Bratislavy je diaľnica do Viedne, ktorá skracuje cestu medzi týmito dvoma metropolami na približne 40 minút.

Rakúsko bolo cieľom mnohých slovenských pracovníkov už pred plným otvorením pracovného trhu. Z tohto dôvodu odborníci nepredpokladajú veľký prílev ľudí z krajín Východnej Európy na rakúsky pracovný trh. Kto chcel v Rakúsku pracovať pred májom 2011, tak ten tam aj pracoval.

Najviac Slovákov je v Rakúsku zamestnaných v opatrovateľských službách. Do budúcnosti sa predpokladá, že do Rakúska budú smerovať hlavne vzdelaní ľudia, pretože práve takýmto zamestnancom rakúska vláda verejne vyslovila podporu.

Do mája roku 2011 bolo potrebné pre prácu v Rakúsku pracovné povolenie, o ktoré žiadal na rakúskom pracovnom úrade zamestnávateľ. Táto byrokratická prekážka po plnom otvorení pracovného trhu úplne odpadá.

Vložil Opatrovanie v Rakúsku, Rakúsko práca, Skladník v Rakúsku, Viedeň práca | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v Rakúsku pre páry

Po vstupe Slovenska do Európskej Únie sa otvorili nové možnosti pre slovenských občanov. Mnohí, najmä mladí ľudia, využili možnosti zamestnania sa v krajinách, ktoré plne otvorili svoje pracovné trhy. Tisícky ľudí sa sťahovali za prácou do Írska, Veľkej Británie či do Švédska. Túto možnosť využili aj mnohé páry, ktoré si v týchto krajinách postupne zarobili na vlastné bývanie. Hľadanie práce pre páry je vždy trochu zložitejšie ako pre jednotlivcov. Mnohé pracovné agentúry však rátali aj s takouto možnosťou a umiestňovali páry podľa ich želaní spoločne.

1. mája 2011 sa skončilo prechodné obdobie zavedené Rakúskom, ktoré zamedzovalo voľnému zamestnávaniu pracovníkov z krajín nových členov Európskej Únie. Toto obmedzenie sa vzťahovalo aj na občanov Slovenska. Napriek tomuto prechodnému obmedzeniu, v Rakúsku sa dalo zamestnať už pred májom roku 2011. Proces bol však o čosi komplikovanejší. Pred májom 2011 musel zamestnávateľ žiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce – Arbeitsmarktservice.

Po prvom máji 2011 táto byrokratická prekážku úplne odpadá a občania Slovenska sa môžu v Rakúsku zamestnávať za rovnakých podmienok ako rakúski občania.

Hľadanie práca v Rakúsku pre páry sa nelíši od hľadania práce pre páry v iných krajinách. Prácu je možné hľadať na vlastnú päsť s vedomým toho, že nájsť prácu pre dvoch ľudí u jedného zamestnávateľa môže byť problém. Kto sa chce takýmto ťažkostiam vyhnúť, by mal hľadať prácu prostredníctvom pracovných agentúr. Mnohé pracovné agentúry sa dokážu bez problémov postarať aj o páry.

Vložil Práca pre páry | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v Rakúsku bez znalosti jazyka

Pokiaľ chcete pracovať v zahraničí, tak znalosť jazyka cieľovej krajine je vždy kľúčová. Neznamená to však, že bez jazykových znalostí sa nezamestnáte. Získať prácu je možné aj bez akejkoľvek znalosti jazyka, naozaj nemusíte vedieť ani jediné slovo z daného jazyka. Bez znalostí jazyka však nemôžete očakávať dobre platenú prácu. Ľudia bez znalostí jazyka väčšinou vykonávajú iba rôzne pomocné práce, ktoré nie sú dobre platené a často sú veľmi náročné.

Výnimku tvoria krajiny, kde existuje určitá komunita Slovákov alebo Čechov. V takýchto krajinách môžete pracovať pod slovensky či česky hovoriacim manažérom či prípadne manažovať slovensky hovoriacich pracovníkov.

Rovnaká situácia je aj v Rakúsku. Znalosť nemčiny, aspoň jej základov, je veľké plus, ktoré vás postaví pred ostatných uchádzačov o zamestnanie. Vždy sa oplatí aspoň sa pokúsiť naučiť sa zopár základných fráz. Aj to neraz pomôže pri hľadaní práce.

Rakúsky pracovný trh sa plne otvoril až 1. mája 2011. Do tohto dňa Rakúsko uplatňovalo prechodné obdobie, počas ktorého bol prístup na rakúsky pracovný trh obmedzený.

Pred prvým májom 2011 musel zamestnávateľ žiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce. Po 1. máji 2011 sa občania Slovenskej republiky môžu v Rakúsku zamestnávať za rovnakých podmienok ako občania Rakúska.

V ponuke práce do Rakúska sú aj práce, ktoré sú vhodné pre ľudí, ktorí neovládajú nemčinu ani na minimálnej úrovni. Takýto ľudia majú šancu sa zamestnať napríklad pri balení ovocia a zeleniny, prípadne ako pomocné pracovné sily na stavbách.

Vložil Brigády v zahraniči 2011, Rakúsko práca | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v Rakúsku upratovanie

Hospodárska kríza, ktorá sa tiahne svetom od roku 2007, nechala na Slovensku veľké počty nezamestnaných ľudí. Množstvo ľudí bolo prepustených a zamestnávatelia prijímajú stále príliš málo ľudí na to, aby znížili celkovú nezamestnanosť.

Do tejto situácie prišla vhod správa, že Rakúsko k 1. máju 2011 plne otvorilo svoj pracovný trh. Keďže Rakúsko susedí so Slovenskom, cestovanie za prácou do tejto krajiny je ďaleko jednoduchšie ako cestovanie do krajín, ako je Írsko či Veľká Británia.

Do prvého mája 2011 Rakúsko uplatňovalo sedem ročné prechodné obdobie, ktoré malo chrániť jeho pracovný trh od vstupu nových krajín do EÚ v roku 2004 pred príchodom veľkého množstva nevzdelanej pracovnej sily. V Rakúsku bolo možné pracovať aj pred 1. májom 2011, avšak zamestnávateľ bol nútený požiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce – Arbeitsmarktservice.

V Rakúsku dlhodobo pracuje množstvo Slovákov, ktorí sú zamestnaní najmä v oblasti starostlivosti o chorých, starých a bezvládnych ľudí.

Rakúska vláda sa stále obáva, že ľudia z Východnej Európy zaplavia rakúsky pracovný trh. Rakúšania sa obávajú najmä nevzdelanej pracovnej sily, ktorá môže vytlačiť z pracovného trhu domácich. Rakúsko má záujem najmä o vzdelanú pracovnú silu alebo o pracovníkov na pozície, o ktoré nie je medzi Rakúšanmi záujem. Upratovacie služby v Rakúsku sú jednou z oblastí pracovného trhu, ktorá trpí nedostatkom ochotnej a pracovitej ľudskej sily.

Pokiaľ máte záujem o upratovanie v Rakúsku, tak je dobré kontaktovať nejakú pracovnú agentúru, ktorá sprostredkúva prácu tohto charakteru. Znalosti nemčiny nie sú nevyhnutné, ale určite sú veľké plus.

Vložil Brigáda v Rakúsku, Viedeň práca | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v Rakúsku na farme

V čase, keď je na Slovensku veľká nezamestnanosť a zamestnávatelia najímajú málo novej pracovnej sily, sa ponúka, ako jedna z možností riešenia potreby práce, vycestovanie za prácou do zahraničia. Množstvo Slovákov volí túto možnosť ako dočasné riešenie nedostatku práce na Slovensku. Množstvo ľudí si v Írsku či v Anglicku dokázalo zarobiť na vlastné bývanie.

1. mája 2011 Rakúsko plne otvorilo svoj pracovný trh pre všetky krajiny, ktoré vstúpili do Európskej Únie v roku 2004. Táto zmena sa týka aj Slovenska. Od prvého mája 2011 môžu Slováci pracovať v Rakúsku za rovnakých podmienok ako rakúski občania. Zamestnávatelia nemôžu robiť rozdiely na základe štátnej príslušnosti. Avšak výber zamestnancov je ovplyvňovaný znalosťou nemčiny.

Pokiaľ vôbec neovládate nemecký jazyk, stále nemusíte zúfať. Napriek tomu, že neznalosť nemčiny je citeľný hendikep, zamestnať sa môžete aj bez ovládania tohto jazyka. Neočakávajte však dobre platenú prácu.

Bez jazyka sa máte šancu zamestnať iba na pracovných miestach, o ktoré nemajú Rakúšania záujem. A ten záujem nemajú aj z dôvodu nízkych miezd.

Práce na farme v Rakúsku sú sezóne práce, ktoré sú vhodné najmä pre študentov a pre ľudí bez jazykových znalostí. Práca na farme sa týka zvyčajne zberu sezónneho ovocia, ako sú napríklad jablká. Zamestnať sa však možno aj na nesezónnych farmách, ako sú napríklad šampiňónové farmy.

Pri snahe o zamestnanie sa na farme v Rakúsku cez agentúru je potrebné sa mať na pozore, pretože tento typ práce je najčastejšie ponúkaný rôznymi podvodníkmi. Zdravý sedliacky rozum však bezpečne stačí na to, aby ste odhalili podvodníkov, stačí si danú agentúru aspoň trochu na internete preveriť.

Vložil Pracovné ponuky Rakúsko | Štítek , | Zanechať komentár

Balenie ovocia v Rakúsku

Rakúsko plne otvorilo svoj pracovný trh pre občanov Slovenskej republiky k prvému máju 2011. Od tohto dátumu sa môžu Slováci v Rakúsku zamestnávať za úplne rovnakých podmienok ako rakúski občania. Od roku 2004 do roku 2011 Rakúsko uplatňovalo prechodné obdobie, ktoré zamedzovalo Slovákom zamestnať sa v Rakúsku bez pracovného povolenia. Toto povolenie za nich vybavoval ich zamestnávateľ na rakúskej obdobe nášho úradu práce.

Na prácu v Rakúsku nepotrebujete znalosti nemeckého jazyka, hoci je to významný hendikep pri určitých pracovných pozíciách. Avšak na rakúskom trhu práce existuje niekoľko pracovných pozícií, o ktoré nemajú Rakúšania záujem a zamestnávatelia sú ochotní na nich zamestnať aj pracovníkov, ktorí neovládajú nemecký jazyk. Medzi tieto práce patrí aj balenie ovocia.

V Rakúsku veľa fariem na ovocie nie je, keďže je to hornatá krajina približne v rovnakej klimatickej zóne ako Slovensko.

Zber ovocia je v Rakúsku vysoko sezónny a zvyčajne sa jedná o zber jabĺk, ktoré sa následne balia a expedujú do supermarketov. Balenie ovocia je veľmi monotónna práca, ktorá je vhodná najmä ako brigáda pre študentov.

Hľadanie práce v Rakúsku môže prebiehať dvoma základnými spôsobmi. Môžete to skúsiť na vlastnú päsť alebo formou agentúry. Pokiaľ neovládate nemčinu tak vám zostáva pracovná agentúra ako jediná možnosť. Pri reagovaní na ponuky pracovných agentúr je potrebné byť opatrný. V tomto segmente podnikania sa vyskytuje zvýšené percento podvodníkov, ktorí sú imúnni voči slovenskej polícii. Pred zaplatením akéhokoľvek poplatku je potrebné si danú agentúru aspoň trochu preveriť. Spoľahlivé agentúry majú nejakú históriu a zvyčajne o nich nájdete na internete nejaké referencie.

Vložil Brigáda v Rakúsku, Práca pre páry | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v sklade v Rakúsku

nullPráca v zahraničí je v dnešných ťažkých ekonomických časoch jednou z možností, ako získať dobre platenú prácu. Ľudia na Slovensku majú bohaté skúsenosti s prácou v zahraničí. Po dlhé roky tisíce Slovákov pracovali v Českej republike. Po vstupe Slovenska do Európskej Únie v roku 2004 veľké množstvo prevažne mladých ľudí vycestovalo za prácou do Anglicka či do Írska.

Prvého mája 2011 sa opäť rozšírili možnosti, kam možno isť slobodne hľadať prácu. V tento deň totiž Rakúsko plne otvorilo svoj pracovný trh pre všetky krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004. Do tejto skupiny patrí aj Slovensko. V Rakúsku pracovali tisíce Slovákov už pred prvým májom 2011. Množstvo ľudí zo Slovenska pracovalo a stále pracuje v Rakúsku v opatrovateľských službách. Pred prvým májom 2011 však musel ich zamestnávateľ žiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce. Po otvorení pracovného trhu sa táto byrokratická prekážku plne odstraňuje. Slováci sa v Rakúsku môžu zamestnávať za rovnakých podmienok ako Rakúšania. Diskriminovaní však môžu byť na základe jazyka. Pokiaľ neovládate nemčinu, tak nemôžete očakávať dobrú prácu.

V prípade, že je vaša nemčina veľmi slabá alebo žiadna, stále máte šancu sa zamestnať. Dostupné pozície sú však najmä v skladoch či na farmách. Práce v sklade môžu veľmi fyzicky náročné, avšak záleží na konkrétnom type skladu. Mnohí Slováci majú skúsenosti so skladov v anglickom Londýne. Ľudia v týchto skladoch väčšinou nevydržia dlho pracovať z dôvodu charakteru práce.

Práce v sklade v Rakúsku sprostredkúvajú rôzne agentúry, avšak tento typ práce je možné získať aj bez agentúry, na to však potrebujete aspoň minimálne znalosti nemeckého jazyka.

Vložil Rakúsko práca, Skladník v Rakúsku | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v Rakúsku ako opatrovateľka

Slováci sú v Rakúsku najčastejšie zamestnávaní v oblasti opatery ľudí. Dopyt po opatrovateľkách bol a je v Rakúsku pomerne veľký. Rakúska vláda inak veľmi limitovala zamestnávanie cudzincov v Rakúsku, avšak opatrovanie bola výnimka. Pred rokom 2008 nebolo potrebné ani pracovné povolenie. Po roku 2008 sa od opatrovateliek vyžadovalo pracovné povolenie tak isto, ako od uchádzačov na iné pracovné pozície.

Od roku 2004 do prvého mája 2011 si Rakúsko v strachu pred prílevom nevzdelanej pracovnej sily uplatňovalo prechodné obdobie na voľný pohyb pracovnej sily v Európskej Únii. Ak chcel Slovák v tomto období pracovať v Rakúsku, jeho zamestnávateľ musel požiadať o pracovné povolenie na rakúskom úrade práce.

Dňom 1. 5. 2011 sa situácia pre opatrovateľky v Rakúsku veľmi nezmenila. Záujem o slovenské opatrovateľky stále trvá. Ak však chcete pracovať ako opatrovateľka, musíte mať aspoň komunikačné znalosti nemčiny. Konkrétne nároky závisia od špecifických potrieb.

Je však potrebné si uvedomiť, že k náplni práce opatrovateľky nepatrí iba varenie či upratovanie, opatrovateľka by sa mala so starými alebo postihnutými ľuďmi aj rozprávať. A na to slovenčina určite nestačí.

Opatrovateľky si musia v Rakúsku vybaviť miestne živnosti. Vybavenie živnosti vyžaduje návštevu finančného úradu a sociálnej poisťovne. Pokiaľ si na tento proces netrúfate, neváhajte využiť služby sprostredkovateľských pracovných agentúr. Tie si síce za vybavenie formalít v Rakúsku účtujú poplatok, ale mnohokrát to stojí za zbavenie sa problémov s úradmi a podobnými inštitúciami.

Vložil Opatrovanie v Rakúsku, Rakúsko práca | Štítek , | Zanechať komentár

Práca v zahraničí

Práca v zahraničí lákala Slovákov už od polovice 19-teho storočia, kedy sa udiala prvá vlna emigrácie za prácou. V tom čase sa Slováci vydali hľadať šťastie do USA. Po tejto vlne vysťahovalectva nasledovala rada ďalších. Väčšina týchto ľudí opustila svoju rodnú krajinu na trvalo.

Po revolúcii v roku 1989 sa otvorili hranice do celej Európy. Slováci tak mali šancu objaviť to, čo bolo pred nimi utajované po viac ako 40 rokov. Po Európe sme mohli cestovať a obdivovať vyspelosť západu, avšak pracovať v Západnej Európe bolo takmer nemožné.

Veľká zmena nastala až 1. mája 2004, kedy Slovensko vstúpilo do Európskej Únie. V tomto zoskupení štátov platí voľný pohyb pracovnej sily naprieč krajinami.

Mnohé krajiny však využili rôzne dlhé prechodné obdobia, aby ochránili svoje pracovné trhy od prívalu nevzdelanej pracovnej sily z nových členských krajín. Avšak krajiny ako Veľká Británia, Írsko a Švédsko svoje pracovné trhy plne otvorili už od roku 2004.

Možnosť pracovať v týchto krajinách využili tisíce Slovákov. Väčšina z nich sa však po niekoľkých rokoch v zahraničí vrátila späť na Slovensko.

V nasledujúcich rokoch sa postupne otvárali pracovné trhy ďalších krajín Európskej Únie. Celý tento proces bol zavŕšený prvého mája 2011, keď svoje pracovné trhy otvorili posledné krajiny EÚ – Rakúsko a Nemecko.

Slováci môžu slobodne pracovať aj vo Švajčiarku, ktoré nie je členom Európskej Únie, ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Slováci mieria za prácou najčastejšie do susednej Českej republiky.

Hľadať prácu možno aj v krajinách mimo Európskej Únie. Populárne sú najmä blízkovýchodné krajiny, ako je Katar či Spojené arabské emiráty. Tu sa však vyžaduje pracovné povolenie.

Vložil Brigády v zahraniči 2011 | Štítek | Zanechať komentár

Pracovné agentúry

Práca sa dá hľadať dvoma základnými spôsobmi. Prvý spôsob by sa dal nazvať „na vlastnú päsť“. Pri takomto spôsobe hľadania práce dochádza k priamej interakcii medzi uchádzačom o prácu a zamestnávateľom. Takýto spôsob hľadania práce je neraz časovo náročný, avšak prináša aj niekoľko výhod ako napríklad množstvo skúseností.

Druhý spôsob hľadania práce využíva sprostredkovateľa – pracovnú agentúru, ktorá sa stará o spájanie zamestnávateľov so zamestnancami. Pracovná agentúra vyhľadáva voľné pracovné pozície a voľných zamestnancov. Následne ich spája za určité poplatky, ktoré inkasuje buď od zamestnávateľa, od zamestnanca alebo od obidvoch naraz.

Pracovné agentúry rozdeľujeme na dva typy. Prvý prácu iba sprostredkúva a druhý typ prenajíma prácu svojich zamestnancov, teda pracovná agentúra dodáva prácu ďalšiemu podnikateľskému subjektu. Jednotlivé pracovné agentúry môžu vykonávať aj oba typy. Pri sprostredkovaní práce pracovná agentúra zarába na poplatkoch, pri dodávaní práce tretej strane pracovná agentúra získava časť zo mzdy zamestnanca.

Pracovné agentúry sú veľmi populárne najmä pri hľadaní práce v zahraničí. Tu majú skutočne svoju nezastupiteľnú funkciu. Mnohí záujemcovia o prácu v zahraničí by bez pracovných agentúr nemali šancu sa v zahraničí zamestnať.

Veľmi veľa ľudí, ktorí pracujú v zahraničí má slabé znalosti jazyka, ktoré jednoducho nestačia na hľadanie zamestnania na vlastnú päsť či na hľadanie ubytovania v zahraničí.

Pracovné agentúry však v minulosti boli príčinou rôznych škandálov. Mnohí podvodníci vylákali od neopatrných ľudí peniaze za sprostredkovanie práce, avšak v skutočnosti žiadnu prácu pre záujemcov nemali. Z tohto dôvodu je dobré si pracovnú agentúry vždy aspoň zbežne preveriť.

Vložil Pracovné ponuky Rakúsko | Štítek , | Zanechať komentár

Novinky z celého internetu